Aktuality

Aktuality
Aktuality

Potřebujete své tělo protáhnout, uvolnit či propojit a nechcete statická cvičení, ale plynulý pohyb? Kurz Pohybové fráze vám toto nabídne. Ukázková lekce 26. 5. za 50 Kč.

POHYBOVÉ FRÁZE

19. května 2016, 10:05

Potřebujete své tělo protáhnout, uvolnit či propojit a nechcete statická cvičení, ale plynulý pohyb? Kurz Pohybové fráze vám toto nabídne.

Od září tento kurz bude pokračovat v dlouhodobějším cyklu lekcí. Nyní máte možnost v průběhu jednoho měsíce vyzkoušet, čím vás mohou pohybové fráze obohatit.

UKÁZKOVÁ LEKCE  za 50 Kč ve čtvrtek 26. 5. 2016

UZAVŘENÝ KURZ // 5 lekcí // od 2. června – 30. června 2016 // ČTVRTEK  od 19:00 – 20:00 hod. // cena 500 Kč

Místo: Galerii Dvořák (po eskalátoru do 1. patra, tančíme v prostorách Bude cirkus).

Lektor: Lenka Červená

NUTNÁ REZERVACE MÍSTA na cervena@kredance.cz // 737 580 003


POHYBOVÉ FRÁZE  v bodech:

 • v jednotlivých pohybech nám jsou podporou vývojové vzorce
 • vnitřní propojení těla za pomoci neuromuskulárního řetězení (přeorganizování vnitřních struktur těla)
 • vědomý a plynulý pohyb
 • protažení, uvolnění těla
 • prohloubení a zvědomění dechu
 • zlepšení pohybové paměti
 • iniciace a sekvence pohybu
 • Pohybovým celkem směřujeme k uskutečnění pohybového záměru (máme vytyčený pohybový záměr a fáze pohybu (začátek, průběh a konec pohybu)
 • od září se také zaměříme na různé formy organizující průběh pohybu (akcent – důraz na začátku fráze, uprostřed fráze nebo na konci fráze)

Jak bude lekce probíhat?

 • Postupně se budete učit jednotlivé subfráze (kroky), které nám vytvoří jeden pohybový celek.
 • Pohybovou frázi vědomě opakujeme, abychom si pohyby zvnitřnili a mohli jsme tak docílit plynulejšího ztvárnění.
 • Dech nás bude podporovat při každém pohybu v před, další podporou nám bude země – poslouží k uzemnění nebo k odtlačení.
 • lekce je zaměřená prakticky. Abychom lépe porozuměli co se v našem těle děje a kam prostřednictvím pohyb. frází směřujeme, řekneme si něco málo i z teorie.

VÝVOJOVÉ VZORCE:

Tělo jako celek funguje nejlépe, pokud jsou naše jednotlivé části těla propojené: centrum s periférií (okrajové části těla), hlava s kostrčí (páteřní propojení těla), horní s dolní polovinou těla, pravá s levou  polovinou těla a diagonální propojení těla. Tyto vzorce vznikají postupně během našeho vývoje, nazýváme je tedy vývojové vzorce. Jak dobře rozvineme a propojíme tyto vzorce závisí na vnějších i vnitřních tendencích, které nás v průběhu života ovlivňují. Často se tedy stává, že nějaký vývojový vzorec nedokončíme jak by bylo třeba, nebo ho úplně přeskočíme a rané vzorce nahrazujeme pohybovými vzorci, které se v průběhu let mohou stát spíše našimi „zlozvyky“. Neefektivní vzorce ale můžeme opět „převzorcovat“ (přeorganizovat tělo).

K „převzorcování“ neefektivních vzorců je zapotřebí:

 1. Uvědomění si negativních (neefektivních) pohybových vzorců.
 2. Začít vědomě pracovat se svým tělem a to jak v běžných každodenních činnostech, tak i prostřednictvím pravidelného pohybu (cvičení), který nám napomůže k přeorganizování vnitřní struktury těla. Pohybové fráze nám toto zprostředkují.
 3. ČEHO DOCÍLÍME? Tělo je v pohybu efektivnější – vynakládá na danou činnost mnohem méně námahy a energie (pohybujeme se ekonomicky), pohybujeme se zdravěji, aktivujeme neuromuskulární řetězení pohybu, které je pro nás cennější, než svalové napětí svalů.

Koho zajímá teorie a aplikace vývoj. vzorců v pohybu a tanci, doporučuji navštívit kurz Základy kreativního tance 1. blok, kde probíráme teorii i praxi do hloubky.

„Naše návykové vzorce zrcadlí kým jsme. Postoj, rytmus chůze, frázování a způsob řeči, obvyklá gestikulace, to vše (a více) vytváří náš osobní portrét… “ (Každý jsme tělem: Studdová, Coxová, str. 101)