THE CAT

The Cat / Kocour

„Once, there was a cat who lived for a million years.
He died a million times. He lived a million times.
He was truly a splendid tabby-cat.
A million people loved him,
and a million people cried when he died.
But never once did the cat cry.“.
Yoko Sono, The Cat Who Lived a Million Times

The tale involves two characters. The story could be told by a million tales with a million characters – tales of friendship, hardship and good fortune; tales of games that can catch us off guard and bring unexpected consequences; tales of upheavals that must come to pass; tales about the pursuit of freedoms that cannot be taken for granted.

Drawing on the grotesque and physical theatre, the play tells its tale through images, movements, situations and music. The choice of these elements reflects the two authors’ appreciation of physical theatre and they are convinced that there is no need for words in order to communicate with the audience, children, in this respect, being no exception. For the authors, children constitute an audience that can be touched by imagination and one that is learning the ambiguity of language, which can sometimes detract from the fundamental values in human relations.

For this play, Sláva Zubkov and Marek Menšík aim for a contemporary, non-verbal form of communication that can be understood by an audience of any age and of different nationalities. Their intention is to tell the story through images and situations in order to share it with the audience, which participates in the action.

authors: Sláva Zubkov, Marek Menšík
co-director / co-dramaturgy: Béatrice Jaccard (CH)
music: Lukáš Urbanec
light design: Zuzana Režná
stage design: Klára Hejlková
production: Barbora Paulátová (Kredance z.s. České Budějovice)
translation into French: Kateřina Konopecká, Soňa Kalivodová
photo: Veronika Brunová

The Nadace život umělce Foundation helped support the creation of this play. The premiere took place at the Plum Yard theatre in Malovice on 30th April 2016.

Contact production:

Markéta Drdová, Kredance NGO, phone: +420 777 199 665, e-mail: drdova@kredance.cz
Bára Paulátová, Kredance NGO, phone:+420 776 325 440, e-mail: paulatova@kredance.cz


/// SCHEDULED SHOWS ///

4TH JULY 2017 // 2 P.M. // Divadlo Oskara Nedbala Tábor

21ST OCTOBER 2017 // Treyvaux the Theatre de l’Arbanel, SWITZERLAND

ticket booking / drdova@kredance.cz

UVÁDĚNÍ REPRÍZ KOCOURA BY SE NEOBEŠLO BEZ GRANTOVÉ PODPORY A PODPORY JEDNOTLIVCŮ. CHTĚLI BYSTE PODPOŘIT DALŠÍ REPRÍZY KOCOURA? DĚKUJEME! KONTAKTUJTE NÁS, PROSÍM. (paulatova@kredance.cz, 776 325 440)


O autorech:

Sláva Zubkov, člen Malého divadla v Českých Budějovicích vystudoval Divadlení akademii v Petrohradě, 12 let byl členem Drift Company v Zurichu, nyní je jejich stálým hostem.

Marek Menšík, jako host působí v Malém divadle v ČB, vystudoval Katedru alternativního a loutkového divadla na DAMU Praha, spolupracuje s tanečníkem a choreografem Jarem Viňarským, skupinou VerTeDance či Spitfire Company a dalšími.


Historie projektu

V září 2015 byl Kredance, z.s. osloven, aby se ujal produkce projektu Kocour. S velkou ctí a nadšením jsme tuto nabídku přijali. Zde vás budeme informovat o aktuálním dění okolo tohoto projektu.

Kde jste Kocoura už mohli vidět:

11. března 2016 // veřejná zkouška / work in progress prezentace na Švestkovém dvoře

30. dubna 2016 // 17.00 h // premiéra na Švestkovém dvoře v Malovicích

29. června 2016 // 17.00 h // Studiová scéna Na Půdě Jihočeského divadla

3. července 2016 // 18.00 h // centrum CESTA v Táboře

28. září 2016 // 18.00 h // festival Malá Inventura České Budějovice

21. února 2017 // 18.00 h // divadlo Alta v Praze v rámci festivalu Malá Inventura

Představení Kocour vzniklo v Českých Budějovicích. Jedná se o projekt představení založeného na kombinaci prvků současného fyzického divadla, akrobacie a tance a divadla pro děti a rodiny. Základní inspirací k práci je básnický příběh japonské autorky Yoko Sano “The Cat Who Lived One Milion Times”. Hlavní postavou příběhu je kocour, který prožije milion životů, milion příběhů. Jednou je mazlíčkem krále, který jej bere s sebou do válek, jindy se plaví s námořníkem po širém moři a jindy vystupuje s cirkusovým kouzelníkem v manéži. Každý epizodický příběh končí kocourovo smrtí. Ten se milionkrát vrací do života a pokaždé do jiných prostředí, která se mu nelíbí a není v nich šťastný. Tak prožije milion životů, ve kterých vždy někomu patří a nikdy není sám sebou a svobodný.

Jednou se kocour narodí jako divoká kočka. Je svobodný. Nemá majitele. V tu ránu je obklopen zájmem a obdivem. Nezdráhá se vychvalovat se pro všechny zkušenosti a dovednosti, jež nasbíral během předchozích životů. Jednu kočičí slečnu, bílou kočičku, jeho vychloubání nezajímá. Díky lásce, která v kocourovi vzplane, je postupně zcela zlomeno jeho vychloubačné a nabubřelé ego. Kocour začne žít pro lásku, pro svou družku a pro jejich společná koťata. Tím jako by se zlomilo prokletí opětných návratů do životů, ve kterých byl kocour nespokojený.

Příběh končí šťastně smrtí kocoura i kočičky.

Příběh poukazuje na nezbytnost žití v plném vědomí přítomného okamžiku. Zároveň vyjadřuje názor, že prožité se stává nezbytnou součástí našeho života. Naší zkušeností, která se stává naší moudrostí. Kterou bychom však měli umět v určitý okamžik zcela opustit. Příběh ukazuje, jak jednoduchý a krásný může člověk život mít, když má starost a péči o své blízké a jim vyjadřuje plnou láskyplnost a soucit. Příběh bude adaptován do současného prostředí.

PROJEKT KOCOUR PODPOŘILI:

Vznik představení podpořila Nadace život umělce.

Premiéra Kocoura se uskutečnila v rámci celorepublikových oslav Mezinárodního dne tance. Projekt Mezinárodní den tance – Kocour byl spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje.

Představení bylo z části připraveno na 14ti denním rezidenčním pobytu. Pobyt ve Švestkovém dvoře byl podpořen v rámci projektu Kredance 2016, který je spolufinancován Ministerstvem kultury ČR.Aktuality
Aktuality