Rezidence

VYHLAŠUJEME OPEN CALL na rezidenční pobyt v Jihočeském kraji pro profesionální umělce – na rok 2018.

Komu je nabídka určena: profesionálním umělcům (jednotlivcům i skupině) tvořících na poli současného tance a pohybového divadla.

Podmínky rezidence: rezidence musí být zakončena veřejnou prezentací, v rámci rezidenčního pobytu si musí účastník zvolit alespoň ještě jednu aktivitu kontaktu s veřejností (workshop, diskuze na dané téma, otevřenou zkoušku; v případě příznivých okolností bychom rádi skrze profesionální umělce navázali kontakt se školami a přiblížili jim příjemnou formou – workshop, beseda, jaké to je živit se uměním)

Záměr projektu a CV, možné termíny v měsících duben, květen a červen 2017 a preferované místo konání rezidence posílejte na jilkova@kredance.cz


Rezidenční prostory 

1. Švestkový Dvůr v Malovicích – otevřený divadelní, umělecký a pedagogický prostor (www.svestkovydvur.cz)

2. Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích (www.jihoceskedivadlo.cz)

3. CESTA žije v Táboře (www.cestazije.cz)

4. rezi.dance v lese, Komařice (cz.rezi.dance)

5. ACUD Kunst Haus, Berlín (http://www.acud.de/index.php); tato rezidence se koná v rámci projektu PerformanCZe ExchangeD. Výměnný program v oboru performing arts, který je financován z Česko-německého fondu budoucnosti. POZOR: rezidence je možná pouze v letních měsících roku 2018.


Realizované rezidence 2016

7. – 11. března 2016 // Švestkový dvůr
Marek Menšík (ČR) & Vjačeslav Zubkov (Rusko): Kocour

25. – 29. duben 2016 // Švestkový dvůr // REZIDENCE BUDE ZAKONČENA PREMIÉROU
Marek Menšík (ČR) & Vjačeslav Zubkov (Rusko): Kocour

23. května – 10. června 2016 // Jihočeské divadlo
Zawirowania Dance Theatre (Polsko): Where should we go?

13. – 26. června 2016 // Švestkový dvůr
Matthew Rogers (USA) &Chris Leuenberger (Švýcarsko) : Desire&Discipline

1. – 12. srpna 2016 // Jihočeské divadlo // REZIDENCE BYLA ZAKONČENA PREMIÉROU
Matthew Rogers (USA) &Chris Leuenberger (Švýcarsko) : Desire&Discipline


Realizované rezidence 2017

9. – 19. dubna 2017 // Rezi.dance v lese, Komařice                                                                                   Ufftenživot (Sára Arnsteinová, Jiří Šimek, CZ): Keep calm

22. května – 4. června 2017 // Švetskový dvůr Malovice                                                                           T.I.T.S. (Nela H. Kornetová (CZ/NOR), Josephine Kylén-Collins (SWE), Björn Hansson (SWE), Heidi Dalene (NOR), Anders Firing Aardal (NOR), Lærke Grøntved (DK)): Mine

19. – 30. června 2017 // Jihočeské divadlo                                                                                                   Pavla Vařáková (CZ, členka skupiny EKS Dance Company): No taste, no type (sólové představení)

21. srpna – 4. září 2017 // Jihočeské divadlo // REZIDENCE BUDE ZAKONČENA PREMIÉROU             Marek Menšík (CZ): Orten / Modrá slova

Rezidenční pobyty jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Za podporu děkujeme.Aktuality
Aktuality