GAGA people

Gaga je pohybová řeč vyvíjená v průběhu let Ohadem Naharinem / IL, paralelně s jeho prací choreografa a uměleckého ředitele souboru Batsheva Dance Company. Jazyk...

ENGI-MON / Japanese traditional performance – “Bon-dance”

Koncept "ENGI-MON" je performance vycházející z japonského tradičního tance zvaného "Bon-dance", začleněná do veřejného prostoru. Japonci věří, že během "Bon" se duchové předků vrací na...

MALÁ INVENTURA 2018 / České Budějovice a Malovice

Malá inventura je celorepublikovým festivalem nového divadla. Hlavním organizátorem je Nová síť, která festival pořádá již 16 let.

GAGA PEOPLE

Gaga je pohybová řeč vyvíjená v průběhu let Ohadem Naharinem / IL, paralelně s jeho prací choreografa a uměleckého ředitele souboru Batsheva Dance Company. Jazyk...