PerformanCZe ExchangeD

“PerformanCZe ExchangeD. Výměnný program v oboru performing arts” je nový mezinárodní projekt spolupráce Kredance a partnera ACUD KUNST HAUS v Berlíně. Cílem tohoto projektu je podílet se na produkci českých a německých, potažmo česko-německých projektů, a vzájemně si vyměňovat zkušenosti a inspirovat se.

Cílem projektu je prezentovat profesionální české a německé inscenace ve veřejném, nedivadelním i divadelním prostoru v Jižních Čechách a v Berlíně. Představení doplníme doprovodnými aktivitami, zahrnujícmi setkání s umělci (diskuze, workshopy, otevřené zkoušky). Součástí dramaturgického plánu jsou i výměnné rezidenční pobyty pro umělce, opět doplněné o blízká setkání.

Kredance má ambici stát se ve svém regionu autoritou v oboru současného tance a pohybového divadla. V pozici prostředníka nabízí možnost propojení široké veřejnosti s profesionálními umělci i odbornou veřejností.

Projekt PerformanCZe ExchangeD se koná pod záštitou pana Tomáše Jana Podivínského, velvyslance České republiky ve Spolkové republice Německo.

PROJEKT JE FINANČNĚ PODPOŘEN Z ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI.

ZA PROJEVENOU DŮVĚRU A PODPORU PROJEKTU DĚKUJEME.

AKTIVITY PROJEKTU

Cílem projektu je uspořádat 4 představení (2 česká představení na německé straně a 2 německá na straně české) a dále 2 rezidenční pobyty.
Projekt se sestává z následujících hlavních aktivit založených na dlouhodobé perspektivní spolupráci:

 • produkčně zajistit 2 reprízy českých inscenačních představení z oboru performing arts pro děti i dospělé v Berlíně.
 • produkčně zajistit 2 reprízy německých (berlínských) inscenačních představení z oboru performing arts pro děti i dospělé v jižních Čechách (České Budějovice, Malovice, Písek, Tábor, Třeboň)
 • být hostitelskou organizací pro německé soubory formou uměleckých rezidenčních pobytů (jedna umělecká rezidence v rámci tohoto projektu)
 • být organizací, přes kterou vyjede český soubor do Berlína na rezidenční pobyt (jedna umělecká rezidence v rámci tohoto projektu)

PROGRAM

 • 10. února 2018 :: Marek Menšík, TWO OR TEN :: Acud Kunst Haus, Berlín
 • 7. dubna 2018 :: Lena Binski, SEDM ŽIVOTŮ SLEČNY B. :: Švestkový dvůr, Malovice
 • 10.-21.5. Rezidence Evgenia Chetvertkova, České Budějovice
 • 21.5.2018 Evgenia Chervertkova, (Báro, titul?), Malé divadlo, České Budějovice
 • 6.-19.8. 2018, Rezidence Ufftenživot, Berlin
 • 16.8. 2018 Ufftenživot, What´s happening, Work-in-Progress, ACUD Kunsthaus, Berlin
 • 15.9.2018 Divadlo Continuo, Please leave a message, ACUD Kunsthaus, Berlin

Naším cílem je propojovat kulturní instituce a organizátory se zájmem o současný tanec a pohybové umění s cílem posilovat diváckou základnu, zvýšit informovanost a zájem o tento obor a kulturní a umělecké aktivity sousední země.