Tanec Praha / České Budějovice / 06 2019

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla Tanec Praha se nám neodvratně blíží a to už po deváté, do Českých Budějovic a po čtvrté do Písku.

V Českých Budějovicích uvidíte:


Martin Talaga (CZ/SK): SOMA

Fundamentálním prvkem představení je samotné lidské tělo. Ve vší své kráse a ošklivosti. Pohybový slovník představení je postaven na fyzických možnostech a hranicích. Co všechno je tělo schopné vyjádřit, kde jsou jeho limity? 

The fundamental basis of the performance is the human body in all its glory and ugliness. The vocabulary of physical movement within the performance is defined by its abilities and inabilities. What the human body is capable of expressing and what its limitations are? 

V rámci Tance Praha v Českých Budějovicích vám představíme takzvanou rozšířenou verzi SOMY.
Rozšířená verze  pracuje s lokálními lidmi, kteří absolvují třídenní intenzivní workshop s Martinem Talagou a poté se účastní představení v roli performerů. 

BIO Martin Talaga

Martin Talaga je tanečník, choreograf a performer v oblasti současného tance a fyzického divadla, zajímá se ale také o experimentální a vizuální díla a lidové tance. Během svých studií a profesionální kariéry měl možnost spolupracovat s různými choreografy, divadelními režiséry a soubory. Jako choreograf je autorem několika úspěšných inscenací – Žízně, SYNovial (ve spolupráci s Markem Zelinkou), BOI (ve spolupráci s Matějem Matějkou), FAUNUS, SOMA –  za niž získal ocenění Objev roku a Taneční inscenace roku na festivalu Česká taneční platforma 2018.

Martin Talaga is a Prague-based artist, working as a dancer, choreographer and performance artist mainly in the field of physical theatre and contemporary dance. Besides contemporary dance he is also interested in experimental and visual work as well as traditional folklore dances. During his studies and professional career he has had a chance to cooperate with various choreographers, theatre directors and companies. As a choreographer, he has already produced several successful productions, including Thirsts, SYNovial (collaboration with Marek Zelinka), BOI (collaboration with Matej Matejka), FAUNUS and SOMA, which won the Discovery in Dance and the Dance Piece of the Year awards at the Czech Dance Platform Festival 2018.

Choreografie / MartinTalaga

Performeři / Martin Talaga a lidé z Českých Budějovic (konkrétní jména upřesníme brzy)

Hudba / Myko

Světelný design / Karlos Šimek

Scénografie / Kateřina Soukupová

Fotografie / Petr Kurečka, Michal Hančovský

Premiéra / Galerie Mánes, 23.5 . 2017

Místo konání /  chodba Dominikánského kláštera (vstup z Piaristického náměstí)

Datum a čas /  10 06 2019  19h

Vstupné /  200kč na místě / student 100kč 


tYhle / Marie Gourdain (CZ): LEGOrytmus

LEGOrytmus skrze téma sportu nabízí cesty, jak můžeme přemýšlet o naší společnosti. Představení se inspiruje olympiádou, spartakiádou i aerobikem, aby přes pohybový slovník, který všichni známe, zobrazilo zvláštní partu sportovců, kteří se snaží dosahovat svých sportovních cílů nečekaným způsobem. Inscenace se humornou cestou snaží dojmout diváka, aby se začal ptát, co je výkon, forma, formace, rytmus, povinnost, řád, konvence, poddajnost, konformita a následně svoboda.

LEGOrhythm offers ways to think about our society through the theme of sport. The performance is inspired by the Olympics, mass gymnastics events and aerobics, to show a special group of athletes who are trying to achieve their sporting goals in an unexpected way through the movement vocabulary we all know. In a humorous way, the production seeks to move the viewer to question the nature of performance, form, formation, rhythm, duty, order, convention, compliance, conformity and subsequently freedom.

Představení bylo adaptováno na další verzi LEGOrytmus do škol, zahrnující vzdělávání uměním a obohacenou o diskuze s dětmi.

The performance was adapted into another version of LEGOrhythm for schools, including art education and enriched by discussions with children.


BIO tYhle

tYhle je česko-francouzský kolektiv umělců tvořících převážně v České republice. Funguje jako platforma pro vyjádření se prostřednictvím performativního umění, tance, fyzického divadla a vizuálního umění. V základním složení se jedná o čtyři umělce. Kolektiv byl založen v roce 2015 v Brně herci a tanečníky Lukášem Karáskem a Florentem Golfierem, kteří se seznámili během studia. Následně se připojila světelná designérka Zuzana Režná a scénografka/choreografka Marie Gourdain.

tYhle is a collective of Czech and French artists based in Czech Republic. It is a platform for performance, dance, physical theatre and visual arts, created by four young artists. The collective was founded in Brno in 2015 after already three years of collaboration between Lukáš Karásek and Florent Golfier. They were later joined by lighting designer Zuzana Režná and scenographer/choreographer Marie Gourdain.

Choreografie:  Marie Gourdain

Účinkující:  Sabina Bočková, Lukáš Karásek, Florent Golfier / Tomáš Janypka, Štěpána Mancová /                            Jarek Lambor

Hudba:  Aid Kid

Scénografie:  Marie Gourdain

Kostýmy:  Marie Gourdain, Martina Steiglerová

Technická podpora:  Štěpán Hejzlar, Zbyněk Opálka

Premiéra:  28. května 2017, u Výstaviště Holešovice v rámci akce Rodinný den Prahy 7

Koproducent:  Studio ALTA

Za finanční podpory:  Městsá část Praha 7, Nadace Život umělce

Místo konání /  Sokolský ostrov

Datum a čas /  17 06 2019 18h

Vstupné /  dobrovolné na místě

V Písku uvidíte:


tYhle / Marie Gourdain (CZ): LEGOrytmus

INFO VIZ. BUDĚJOVICKÝ PROGRAM

Místo konání / Fügnerovo náměstí ( u Kamenného mostu)

Datum a čas / 03 06 2019 19h

Vstupné / dobrovolné na místě