TANEC PRAHA / České Budějovice / 06 2022

Mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového divadla je za dveřmi a to po dvanácté v Českých Budějovicích.

PROGRAM FESTIVALU

SOBOTA 11 06 / KD METROPOL 
NEW STYLE HUSTLE – taneční workshop / 15-17h
(NG Dance Crew sál – hl. vchodem do leva, 2. patro za galerií)
TANCOVAČKA – DHOGH dance party / 20h
(Střecha Metropolu – vstup přes Fight Club)

NEDĚLE 12 06 / BISKUPSKÁ ZAHRADA
VÝTVARNÁ DÍLNA pro děti / 15-18h / vstupné dobrovolné
ŠKATULENÍ – divadelní pohádka pro děti / 16h
(ve spolupráci s Tancem Praha)
OHEŇ K POSEZENÍ A OPÉKÁNÍ / 15h – do noci 
Celé odpoledne a večer bude k dispozici bar kde pořídíte kávu, limonády, pivo, víno a různé dobroty včetně buřtů, Halloumi nebo kukuřice na oheň.
AKUSTICKÝ KONCERT U OHNĚ – KILA FETU / western/DNB/RAP / 20h
Po koncertě se bude dál hrát, sedět a užívat pohodu u ohně.

ÚTERÝ 14 06 / PIARISTICKÉ NÁMĚSTÍ / 19h
JÁMA LVOVÁ UNLIMITED / PocketArt 
(ve spolupráci s Tancem Praha)

STŘEDA 15 06 / kostel Panny Marie Růžencové / 21h
K MADONĚ SE RZÍ / PocketArt 
(ve spolupráci s Tancem Praha)

VSTUPNÉ

TANCOVAČKA a KONCERT lze zakoupit i na místě.
Vstupenky na představení a taneční workshop lze zakoupit pouze online. Předprodej poběží vždy až do hodiny začátku programu.
PRODEJ VSTUPENEK spustíme ve středu 1.6. 

HLAVNÍ PROGRAM / jednotlivá představení

JÁMA LVOVÁ UNLIMITED / PocketArt

Dechberoucí představení Jáma Lvová, jste mohli vidět už v roce 2020 ve Výměníku1. O dva roky později vám přivážíme jeho rozšířenou verzi UNLIMITED.

Jáma lvová UNLIMITED je projekt, který vychází z původního duetu Sabiny Bočkové a Johany Pockové. V představení se setkávají profesionální i neprofesionální tanečníci, kteří spolu po absolvování několikadenního workshopu vytvoří vždy novou performance, založenou na originálním představení Jáma lvová. Perfomance s vyhroceným emočním nábojem a vysokou intenzitou za doprovodu živé autorské hudby Lukáše Palána je inspirována médii, populismem a jejich manipulativními silami. Přenesení díla do veřejného prostoru a zapojení široké veřejnosti ukazují společenskou sílu tance jako participativního umění, které se vyjadřuje k aktuálním společenským problémům, a navíc zábavným způsobem.

Jáma lvová UNLIMITED je participativní projekt, inspirovaný původním představením Jáma lvová, který skrze  video tutorial, taneční workshop a následnou vždy nově vzniklou performance (viz praktické informace) propojuje skrze kreativní práci profesionální a neprofesionální tanečníky. Cílem projektu je přenést představení do veřejného prostoru a do role performerů zapojit místní komunitu lidí se zájmem o současný tanec. V návaznosti na původní představení Jáma lvová se projekt zabývá tématy mediální manipulace a politického populismu. Pomocí choreografických principů, které autorky využívaly v průběhu tvorby původního duetu chtějí vytvořit prostor, ve kterém se mohou tvůrci a účastníci projektu vzájemně inspirovat a společně hledat nová tělesná vyjádření týkající se daného tématu. Od původního duetu se v tomto projektu posouvá pozornost k práci ve skupině, která nabízí tématu nové významy a rozměr. Přenesením Jámy lvové do veřejného prostoru a zapojením široké veřejnosti chtějí tvůrci ukázat společenskou sílu tance jako participativního umění, které se vyjadřuje k aktuálním společenským problémům, a navíc zábavným způsobem. 

„Chceme vytvořit prostor, ve kterém je v důsledku možné smazat hranice mezi „profesionálem“ a „neprofesonálem“. Místo, kde se tanec a pohyb stává společným časem komunity, sdílení a diskuze. Projekt vnímáme i jako rozvoj publika vaší instituce. Udržujte komunitu vašich příznivců aktivní a zapojte je s námi do tvůrčího procesu.“

CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ JÁMY LVOVÉ UNLIMITED? piš na drenceni@kredance.cz a dozvíš se vše potřebné.

Koncept a choreografie: Sabina Bočková a Johana Pocková
Dramaturgie: Viktor Černický
Hudba: Lukáš Palán
Produkce: POCKETART
Koprodukce: TANEC PRAHA z.ú., PONEC – divadlo pro tanec, Centrum choreog. rozvoje SE.S.TA
Finančně podpořili: Ministerstvo kulltury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Big Pulse Dance Alliance

K MADONĚ SE RZÍ / PocketArt

…„Ale hlavně se Johaně Pockové dařilo držet pozornost a budit zájem, což je v rámci tak lyrického
tvaru třeba ocenit, stejně jako stojí za zmínku její jevištní charisma a pohybová originalita. Madona se rzí má jen asi 40 minut, ale skýtá kondenzovaný a koncentrovaný zážitek, který má potenciál přenést nás na ten krátký čas někam blízko k naší duši.“
(Jana Návratová, Taneční Aktuality, 29.9.2021)

Kola mého bicyklu prorážela mlhu a rozjížděla kaluže na staré asfaltce v tichých kopcích Šumavy. Jeli jsme s tátou beze slov pochmurnou krajinou a přijeli k zchátralé kapličce. Zůstala jsem stát v úžasu. Ze strženého obrazu prorostlého rzí na mě hleděla Madona, jejíž tvář byla skrápěna deštěm.

Inscenace je inspirovaná osobním zážitkem jednoho nečekaného setkání, které se po letech opět
vynořuje z hlubin paměti a ožívá. Sólový zpěv s tanečním pohybem, světlo s mlhou, voda s kovem,
chvíle harmonie a chvíle úzkosti vedou společný dialog o věcech, kterých se smíme dotknout jen ve
vzácných chvílích. Paměť léty zarůstá rzí a detaily malby v kapličce se vytratily. Místo toho vzniká
obraz nový, složený ze vzpomínek, snů a asociací, které nabývají svou podobu v divadelním obrazu.

Jaké to je, zažít něco, co nás spirituálně přesahuje? Někomu se to stane v malé zapomenuté kapličce, jinému při setkání s výjimečným člověkem, někdo na tento moment čeká celý život. Tvůrci inscenace zvou ke společnému obřadu, malému zastavení a ztišení se.

Koncept, choreografie, interpretace: Johana Pocková
Hudba: Martin Tvrdý
Scénografie, kostýmy: Vendula Tomšů
Light design: Jiří Šmirk
Dramaturgická spolupráce: Miřenka Čechová
Dramaturgická konzultace: Cécile Da Costa, Dora Sulženko Hoštová
Hudební nahrávky vážné hudby: Lumír Pock
Grafický design: Magdaléna Hejzlarová
Poděkování: Jan Tomšů, Tomáš Knapek
Produkce: POCKETART
Koprodukce: Tanec Praha / PONEC-dance venue, Tantehorse, SE.S.TA – centrum choreog. rozvoje
Finančně podpořili: Magistrát hl.m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR
Podpořili: Švestkový Dvůr, Taneční aktuality

POCKETART je kolektiv tvůrců působících na poli současného tance a fyzického divadla
pod vedením choreografek Johany Pockové a Sabiny Bočkové. V rámci svých projektů
kolektiv sdružuje umělce z oblastí tance, hudby, scénografie, výtvarného umění a light
designu.
Tvorba kolektivu se vyznačuje zpracováváním témat, které přesahují osobní zkušenosti
jednotlivce a dotýkají se celospolečenských problémů jako je mediální manipulace,
globální ohrožení životního prostředí, stres v konkurenčním prostředí a postavení člověka
v systému korporátní práce. K těmto tématům se snaží tvůrci přistupovat komplexně
pomocí detailní práce se všemi divadelními složkami. Ke každému dílu hledají pokaždé
novou, pro dané téma specifickou stylizaci fyzického vyjádření, kdy z konkrétních
tělesných referencí tvoří taneční obrazy. Představení kolektivu se pokouší skrze svou
osobitou poetiku, vizuální čistotu a silnou autorskou hudbu zprostředkovat duchovní
prožitek a přivést diváky k reflexi naší společnosti.

ŠKATULENÍ / Mirka Eliášová

Škatulení zve do světa fantazie, v němž se i zdánlivě obyčejné věci mění v něco nevšedního. Stačí otevřít oči, zapnout představivost, rozhýbat se a hrát si.

Co všechno může představovat krabice? A co teprve když jich je víc, jsou různě velké nebo v nich někdo bydlí? Jak je můžeme zabydlet my? Přemístit, poslat, přeskočit, posunout, přestavět nebo oběhnout? Jak prožíváme překvapení? Jsme zvědaví? Kdo nebo co v ní je? Jak zní? Jak je těžká? Můžeme jí něco svěřit? Vím odkud krabice přicestovala a jak dlouhou cestu urazila? A kam patří?

Představení propojuje tanec, živou hudbu, performanci, prvky improvizace i technologie. Seznamuje děti s uvažováním o prostoru a architektuře, fyzikálních zákonech, přepravě a cestování krabic, ale i důležitosti přání a snů.

Mirka Eliášová absolvovala taneční katedru HAMU, obor choreografie, v roce 1997, a hned se začala věnovat tvůrčí činnosti. Později přidala i doktorské studium na téže akademii, kde působí také pedagogicky. Kromě inscenací pro děti, s nimiž slaví solidní úspěchy, vytvořila řadu dalších děl a také zajímavých tanečních filmů. Spolupracuje s různými divadelníky a dlouhodobě experimentuje s Komorním orchestrem Berg, a to i na site-specific projektech.

Choreografie, koncept: Mirka Eliášová
Tanec, tvorba: Jazmína Piktorová, Veronika Šimková, Romana Packová
Hudba: Václav Kalivoda/Tomáš Reindl
Elektroakustická hudba, zvuková režie: Jiří Jakl
Light design, video: Pavel Havrda
Produkce: Romana Packová, HTSpE
Koprodukce: Tanec Praha z. ú. / PONEC – divadlo pro tanec | dance venue
Za finanční podpory: MKČR, MHMP, SFK, HTSpE | Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital City of Prague, SFK, HTSpE


DOPROVODNÝ PROGRAM

NEW STYLE HUSTLE / taneční workshop
New Style Hustle (NSH) představuje inovaci původního klasického párového tance Hustle, jenž je inspirovaný salsou a vznikal od 70. let 20. stol v USA. Jeho zakladatelem a inovátorem je Jeff Selby (založil NSH 2011, NYC), který jej tvořil na parketech housových party a na ulicích tohoto města. Přišel s myšlenkou přidat k původnímu Hustlu prvky street dance solo tanců, jako např. House, Popping, Locking, Waacking, HipHop nebo jiným vlastním vyjádřením.

V dnešní době už si New Style Hustle zatančíš na v podstatě jakýkoli žánr hudby, která má smysl a styl, takže z baráku vůbec neodcházej a jenom se přesuň na střechu, kde od 20h začne parádní openair mejdan.

KDE // KD Metropol / NG Dance Crew sál / z hl. vchodu doleva, 2. patro za galerií
VSTUPNÉ // 300kč / student 200Kč (nákup pouze online)

TANCOVAČKA / DHOGH dance party
Openair dance party pod taktovkou DHOGH (DanceHardOrGoHome) crew. Tanec pod hvězdami až do ranních hodin rozhodně chceš! Připrav si svý nejlepší moves a doraž.

KDE // střecha Metropolu, vstup přes Fight Club
VSTUPNÉ // předprodej / na místě // 100Kč / 120Kč

BISKUPSKÁ ZAHRADA

VÝTVARNÁ DÍLNA / Kateřina Dobroslava Drahošová
Mezi 15 a 18h proběhne výtvarná dílna s Dobruškou. Nechte děti kreativně vyřádit a odpočiňte si mezitím u kávy či piva.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

OPÉKÁNÍ NA OHNI / celé odpoledne a večer
Celé odpoledne a večer bude k dispozici bar kde pořídíte kávu, limonády, pivo, víno a různé dobroty včetně buřtů, Halloumi nebo kukuřice na oheň.

AKUSTICKÝ KONCERT + JAM / od 20h
KILA FETU / western/DNB/RAP
Po koncertě se bude dál hrát, sedět a užívat pohodu u ohně.