Více

Více

Více
Aktuality

WAACKING

Klubový tanec, který vznikal v 70.letech v LA na originální disco hudbu. Začátečníkům dá vhled do basic moves, muzikality, emocí,...


ADRENA AXIS

Stresující taneční představení bez anotace, pro tři tanečníky, soustavu bicích, jednoho hudebníka a jeden objekt. Stres zabíjí, ale ne vždy....


Malá inventura je celorepublikovým festivalem nového divadla. Hlavním organizátorem je Nová síť, která festival pořádá již 17 let. Na začátku roku se Malá inventura koná vždy...


Další aktuality