ENGI-MON / "Bon-dance"
Více
Aktuality

GAGA PEOPLE 10/2019

Gaga je pohybová řeč vyvíjená v průběhu let Ohadem Naharinem / IL, paralelně s jeho prací choreografa a uměleckého ředitele...


Další aktuality