Umělecké rezidence

O MÍSTĚ //

Výměník1 se nachází v pásu českobudějovického sídliště Šumava, do kterého byly už v projektu v 70. letech situovány objekty občanské vybavenosti, jako bylo náměstí s kulturním domem a obchody či mateřská a základní škola.

V roce  2019 jsme funkci výměníkové stanice doplnili o kulturní prostor Výměník1, který je zároveň novým sídlem kulturní organizace Kredance. Objektu výměníku se snažíme zachovat jeho konstrukční jednoduchost doplněním o prvky nezbytné k fungování kulturního prostoru a zachovat tak genius loci technického objektu.

Jsme místem pro současné, nezávislé umění a kulturní aktivity v Českých Budějovicích. Organizujeme multižánrový festival Zažít město jinak, seberozvojový festival Cesta, Májové trhy, Nazdar Bazar, Výměníkino, koncerty, přednášky aj.

PODMÍNKY rezidenčního pobytu //

Rezidenční pobyty poskytujeme umělcům v oboru performing arts a to v měsících červenec a srpen bez omezení. V rámci školního roku pak vyjímečně prostor propůjčit můžeme, je však třeba brát v potaz, že se v prostoru v odpoledních hodinách konají pohybové kurzy a soubor se tomu přizpůsobit.

Prostor poskytujeme zpravidla na 10-14 dní a soubor ho může využívat zdarma.
Pokud by se jednalo o rezidenční pobyt v rámci školního roku v topné sezóně, musí si soubor uhradit náklady na vytápění 700Kč/den.

ZKUŠEBNA / SÁL //

Otevřený vzdušný prostor 12×12,5m rozdělený do 2 podlaží (6,5x12m volné plochy a 6x12m se sociálním zázemím a barem/kuchyňkou) a zcela uzavřený suterénní prostor, který lze zatemnit a částečně odhlučnit, viz foto.

UBYTOVÁNÍ //

Ubytování zajišťujeme přímo v prostorách Výměník1  zdarma. Pokud má soubor více než 4 členy, jednáme o ubytování individuálně. Náklady na hotely/Airbnb si hradí soubor sám.

V prostoru je plně vybavená kuchyň a v rámci letních prázdnin je možné využívat celý objekt neomezeně včetně louky kolem Výměníku.

VYBAVENÍ //

Ve Výměníku1 máme vlastní zvuk (2 aktivky), malý mixpult, looper a 2 mikrofony. Další techniku je možné v případě potřeby pronajmout.

ADRESA //

J. Opletala 842, České Budějovice

GALERIE //