NEBOJ A POJĎ!

Projekt „Neboj a pojď“ vznikl na pomoc znevýhodněným dětem z dětských domovů. V České republice se dlouhodobě nedaří připravovat teenagery vyrůstající v dětských domovech na přechod do dospělého života. Neexistuje ucelená koncepce přípravy na tento významný životní milník. Řada mladých se často rychle zadluží, propadne drogám a alkoholu. Ročně podle statistik opustí brány dětských domovů zhruba 1000 dětí. Asi 250 z nich odchází neznámo kam. Naším záměrem je ukázat těmto dětem, že v životě lze dosáhnout čehokoliv a zdravé sebevědomí a sebedůvěra jsou naprosto v pořádku.

Tímto projektem chceme v mladých lidech probudit kreativitu, motivaci, disciplínu, zvýšit zdravé sebevědomí a sebedůvěru, podpořit tvůrčí myšlení a přiblížit je současnému umění.

Současné umění reaguje na aktuální sociální i politickou situaci, rozdmýchává debatu nad tématy zásadně se dotýkajících stavu naší společnosti a motivuje mladé lidi k aktivnímu spoluutváření veřejného života. Tento progresivní obor je filosofem všednosti, komentátor společenských konceptů, jejich „posunovač“ a tvůrce těch nových. K tomuto žánru se již 8 let obracíme s vědomím, že mladým lidem pomáhá vnímat svět kolem sebe a získávat odpovědi na otázky, které život klade. Tuto zkušenost chceme předat dětem z dětských domovů a usnadnit jim tak vstup do dospělého života.

Schopnost integrace a umění komunikace jsou jedněmi z nejdůležitějších faktorů pro to, aby se mladí lidé úspěšně začlenili do společnosti. Budeme trénovat rozvoj tzv. sociálních kompetencí (soft skills) neboli rozvoj spolupráce, komunikace, schopnosti zvládat konflikty, a to nejen s lidmi, ale také se sebou samými.

Projekt bude realizován v pravidelných měsíčních intervalech vždy ve dvou až tří denním intenzivním workshopu, kdy minimálně dva workshopy proběhnou mimo Horní Planou a Písek v nádherných divadelně-rezidenčních prostorách Švestkového dvora v Malovicích a v rezidenčním prostoru Rezi.dance v lese v Komařicích. Během školních prázdnin proběhne také týdenní tábor.

K práci využijeme taneční a divadelní techniky jako např. kontaktní improvizace, současný tanec, rétorická cvičení, dílčí divadelní techniky jako dialogické jednání apod. Umožníme jim zhlédnout několik představení současného divadla, vezmeme je na jeden z největších festivalů nového divadla v Evropě “Malá inventura“ a zajistíme otevřené diskuze s performery, aby zažili přímý kontakt s profesionální divadelní tvorbou.

Hlavními dramaturgy projektu jsou performeři a choreografové Jiří Šimek ze souboru Ufftenživot, Tomáš Janypka a Hedvika Drenčeni z organizace Kredance.

Výstupy projektu budou představení/work-in-progress (s doprovodným programem) pro veřejnost. Duševním a dlouhodobým výstupem pro nás bude vědomí, že se parta mladých lidí může na svět dívat jinak, zdravěji, sebevědoměji bez pocitu úzkosti z toho, co bude, že tito lidé dokáží motivovat sami sebe k lepšímu, pěstovat v sobě tvořivost a sebedůvěru a nebát se vykročit do života dospěláka.