Gala večer Animuj750

Pověsti a příběhy historických míst Českých Budějovic při příležitosti výročí 750 let měst.

Šedesát budějovických studentů různých středních škol ve věku 13 – 19 let se zúčastní třídenní dílny animovaného filmu, vedené lektory plzeňské Animánie. V sobotu 28. listopadu 2015 od 19.00 hod vám ukážou výsledky své tvorby v podobě krátkých animovaných filmů.

Tématy filmů jsou vybrané pověsti a místa vážící se k městu České Budějovice, například příběhy Samsona, Kamenné žáby, Bludného kamene, či míst jako Jihočeské divadlo, tančírna na Mariánském náměstí, kostel sv. Rodiny jako bývalý sirotčinec apod. Programem večera vás provede Denisa Posekaná. Těšit se můžete mimo jiné na tanečně-cirkusové vystoupení na téma animovaného filmu. Filmy studentům ohodnotí odborná porota, která na závěr večera vyhlásí vítěze. Skupina autorů získá mimo věcných cen také možnost prezentovat svůj film na Mezinárodní soutěžní přehlídce audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let v rámci Festivalu Animánie.

Vstupné na závěrečný večer: 120 Kč dospělí / 90 Kč studenti, senioři a ZTP, rezervace ZDE.

Projekt Animuj750 je spolufinancován Statutární městem České Budějovice v rámci oslav 750 let města České Budějovice, dále byl podpořen v rámci projektu Mládež kraji, který realizuje Radambuk – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Partnerem projektu je Ateliér 3D a Animánie.