Pohybová přípravka pro děti NOVĚ v Kredanci

Tento kurz zahrnuje základy pohybové přípravy pro děti od čtyř o šesti let. Naučíme se, jak se odrazit, jak hodit, jak běhat, základy gymnastiky … Formou her a motivačních cvičení si děti zlepší koordinaci pohybů, spolupráci a komunikaci ve skupině s ostatními dětmi, zpevní tělíčka a do budoucna si přenesou návyky, jak se připravit na fyzickou zátěž. Hlavní však je, aby se děti bavily a odnesly si nové dovednosti, které budou moci uplatnit nejen ve sportu. Více na http://kredance.cz/tanecni/pohybova-pripravka/