Výzva projektu Nová krev na scéně 2016

Nová síť vyhlašuje otevřenou výzvu pro nové inscenační projekty v oblasti nového divadla (autorského, projektového, nezávislého ap.). Výzva je určena pro mladé umělce či nové umělecké skupiny a absolventy uměleckých škol (do 3 let po absolutoriu).

Do programu Nová krev na scéně 2016 se může hlásit projekt, který:

vznikl v období listopad 2014 až říjen 2015 (listopad – prosinec 2015 bude předmětem výzvy pro následující rok)
nemá vlastní produkční zázemí
má vyřešená autorská práva i náklady spojené se vznikem představení
je technicky nenáročný nebo je možné jej prezentovat v technicky nenáročné verzi
je malého až středního charakteru (obsazení, technické požadavky)

Nová síť vybraným projektům nabízí:

produkční zázemí (produkční podpora, smluvní vztahy, licenční smlouva)
možnost prezentace na festivalu Malá inventura Praha 2016
možnost prezentace v regionech ČR
garantovanou minimální výši honoráře pro umělce i techniky
prezentaci v PR materiálech Nové sítě
spolupráci při zahraničních výjezdech

Uzávěrka přihlášek je 1. listopadu 2015

Výsledky budou zveřejněny do 16. prosince 2015.
Přihláška a více informací na www.novasit.cz
Dotazy na e-mail petrpola@novasit.cz