MALÁ INVENTURA 2020

Malá inventura je celorepublikovým festivalem nového divadla. Hlavním organizátorem
je Nová síť, která festival pořádá již 18 let. Na začátku roku se Malá inventura koná vždy
nejprve v Praze, v průběhu roku se pak střídají některé další kraje či města. Za České
Budějovice
 je již pátým rokem pořadatelem festivalu Kredance z.s. ve spolupráci s Novou sítí.

MALÁ INVENTURA 2020 / České Budějovice

PROGRAM FESTIVALU

STŘEDA  14/10  //  VÝMĚNÍK1
UNDERGROUND COMEDY /  stand up show / 20h

ČTVRTEK 15/10  // VÝMĚNÍK1
MONSTRUM _ and here I am blind / Sara Bocchini, Divadlo Continuo / 19h

SOBOTA 17/10  //  VÝMĚNÍK1
LŽIČKA POD NOS / Nitish Jain a kol. – nutná rezervace / 18h / 19h / 20h

VSTUPENKY


HLAVNÍ PROGRAM / jednotlivá představení

UNDERGROUND COMEDY / stand up show

Jen komik a jeho publikum. Žádné kulisy, kostýmy, žádné role ani připravené skeče. Na našich pravidelných show vám vyprávíme vtipy ostré jako pepřový sprej. Humor, který vás nenechá v klidu. Témata, o kterých se nemluví.

Skupina Underground Comedy vznikla na přelomu let 2013 a 2014, kdy se dva zakladatelé projektu, Jan Adámek a Tomáš Plhoň, známí například z divadelní skupiny Arte della Tlampač, rozhodli protlačit formát stand-up comedy do České republiky. Z jakého důvodu? Měli pocit, že podobný projekt u nás dosud chybí.

“Myslíme si, že český humor je jednou z mnoha skvělých charakteristik našeho národa a jsme rádi, když tuto tradici můžeme oživovat. Dnešní doba si žádá komiky, kteří se nebudou bát odhalovat ty nejdrsnější pravdy o naší společnosti a o nás samotných. Zároveň máme pocit, že nadešel pravý čas, aby se mikrofonů chopila nová generace. Proto působíme i jako platforma a pořádáme pravidelné open-mic večery, na kterých dáváme příležitost novým talentům. Underground Comedy už není jen o týmu skvělých komiků a přátel. Chceme etablovat žánr stand-up comedy v Česku. A máme obroskou radost, že vy diváci nám dáváte najevo, že v tomhle jste s námi na jedné lodi. Jak? Že většinu našich show vyprodáte dřív, než stačíme lusknout prstem. Za to vám patří obrovský dík!”

MONSTRUM _ and here I am blind/
Sara Bocchini, Divadlo Continuo

Taneční noční rozjímání o tom, co se neodvažujeme vidět v denním světle.

Být vzhůru v době, kdy člověk obvykle spí. Během bezesné noci je smyslové vnímání posunuto. Bolest je prudší. Samota je absolutní. Na prahu mezi vědomím a usnutím se dějí zvláštní věci: myšlenky vstupují do říše, do které se v denním světle neodváží; střípky snů rozmazávají obrysy objektů; tělo se stává terénem, ve kterém se snaží projevit skrytá napětí. Smrtelnost je skutečnost tak opravdová jako to tělo neschopné odevzdat se spánku.

MONSTRUM_and here I am blind se zabývá spánkem, sněním, nespavostí a prolnutím všech těchto
tří stavů. Stavem existence, ve kterém není už možné jasně říci, zda jste zažili něco skutečného nebo
jste o tom pouze snili. Opravdu “pouze”? Cožpak není noční sen opravdový? Jak se to, co považujeme za realitu, projeví v nejtemnější noční hodině? Co zůstává za blížícím se a postupujícím strachem, nadějí, rozčarováním, štěstím, smutkem? Jak dlouho jsme schopni snášet toto nahlédnutí do temnoty?

Monstrum popisuje anatomii nespavosti: neklidný proud tlaků pod kůží, zhroucení, hlodání, změn.
Ztělesňuje toulání a nutkání zmatených vjemů. Vyčerpání způsobené neschopností vypnout a ubírat
se do snů či do nicoty. Popisuje úzkost z pokračování.

Představení testuje podvědomý přístup k dramaturgii a snaží se znovu vyvolat neuchopitelnou logiku, kterou zažíváme během snění. Zdá se, že věci se náhle vynoří z chaotického magmatu, leží jedna vedle druhé a dožadují se zviditelnění. Pohyb tímto magmatem je proud vědomí, shluk fragmentů, neviditelná bytost, která neustále přetváří svou úroveň existence v čase a prostoru.

Monstrum
Jde o výjimečný jev, jak v pozitivním tak negativním slova smyslu. Bytost, která se prezentuje zcela
jinak, než je obvyklé, což vyvolává úžas i strach. Ve své podstatě zůstává monstrum vně člověka a
obvyklých událostí. Ztělesňuje často rozporuplnou skutečnost, pohybuje se v oblastech na pomezí
známého světa, vyskytuje se ve snových symbolech.

Koncept, režie, masky: Sara Bocchini
Hudba: Elia Moretti, Jakub Štourač
Výtvarná spolupráce a kostýmy: Helena Štouračová
Světelný design: Jiří Šmirk
Produkce: Petr Hromek
Hrají: Sara Bocchini, Elia Moretti, Jakub Štourač

Taneční a fyzické divadlo; délka představení: 45 min

Premiéra 22. 2. 2020 Švestkový dvůr, Malovice; pražská premiéra 23. 4. 2020 Divadlo Ponec

LŽIČKA POD NOS / Nitish Jain a kol.

Intimní multisenzorické představení pro tři účastníky. Páska přes oči, sluchátka, teplé dlaně. Zkoumáme péči a něhu skrze obyčejné příběhy inspirované mateřskými postavami z Erbenovy Kytice. Smyslové dobrodružství k vnitřnímu poznání a na podivuhodná místa: s pomocí taktilních
předmětů, vůní, zvuků a především vaší fantazie.


Průvodci:
  Ivana Atanasova, Lara Hereu, Nitish Jain
Vypravěči: Petra Hauerova, Ivana Atanasova
Zvuk: Daniel Valášek
Dramaturgie: Ran Jiao
Produkce: Studio MoreThanThat & Antonie Dědečková

Poporovatelé:

Studio MoreThanThat, Skautský institut, Divadlo DISK, Přístav 18600

Premiéra (kdy a kde):

27.5. 2019, Skautský institut (Studio SI)

Délka představení / 40min, jazykově bezbariérové


Všechny aktuality