PerformanCZe ExchangeD – OPEN CALL 2021

CZ //

Kredance vyhlašuje open call na rezidenční pobyt pro profesionální umělce či absolventy v oboru performing arts.

O projektu //
Projekt PerformanCZe ExchangeD je mezinárodní výměnný program rezidenčních pobytů a inscenací mezi Českou republikou a Německem. Cílem projektu je prezentovat profesionální české a německé inscenace ve veřejném, nedivadelním i divadelním prostoru v Jižních Čechách a v Německu.

Komu je výzva určena //
Výzva je určena v Česku a Německu působícím profesionálním umělcům i začínajícím absolventům v oboru nového divadla, pohybového divadla, současného tance a nového cirkusu.


Místo kde proběhne rezidence či uvedení inscenace //

CZ / České Budějovice
Inscenace – VÝMĚNÍK1 nebo veřejný prostor
Rezidence – VÝMĚNÍK1

DE / Berlín
Inscenace – ACUD KUNST HAUS nebo veřejný prostor
Rezidence – ACUD KUNST HAUS

 

Termíny pro rezidenční pobyt //
České Budějovice VÝMĚNÍK1  –  10-14 dní  kdykoliv mezi  01/07/21 – 31/07/21
Berlín ACUD KUNST HAUS – 10-14 dní  kdykoliv mezi  19/07/21 – 14/08/21

Podmínky //
Rezidence /
Rezidentům uhradíme ubytování, cestovné a diety (diety se odvíjí podle počtu performerů v souboru-na individuální domluvě).
Inscenace /
Performerům hradíme honorář, cestovné a ubytování.

Svá portfolia posílejte na drenceni@kredance.cz / do předmětu napište PerformanCZe ExchangeD – rezidence nebo inscenace.

 

DE //

Kredance z.s. eröffnet einen Open Call für Residenzaufenthalte für professionelle KünstlerInnen
und AbsolventInnen im Bereich Performing Arts.

Über das Projekt //
Das Projekt PerfomanCZe ExchangeD ist ein internationales Austauschprogramm für
Residenzaufenthalte und Inszenierungen zwischen der Tschechischen Republik und Deutschland.
Das Ziel des Projektes ist es, professionelle tschechische und deutsche Aufführungen im
öffentlichen Raum oder im Theater in Südböhmen und in Deutschland zu präsentieren.

Wer kann sich bewerben //
Der Open Call richtet sich an professionelle KünstlerInnen aus Tschechien und Deutschland sowie
an die AbsolventInnen im Bereich Neues Theater, Bewegungstheater, Tanz und Neues Zirkus.

Residenzorte //

CZ / České Budějovice
Inszenierung – VÝMĚNÍK1 oder öffentlicher Raum
Residenz – VÝMĚNÍK1

DE / Berlin
Inszenierung – ACUD Theater o der öffentlicher Raum
Residenz – ACUD Theater

 

Termine der Residenzaufenthalte //
České Budějovice VÝMĚNÍK1  –  10-14 Tage  zu buchen zwischen dem  01/07/21 und dem 31/07/21
Berlín ACUD Theater – 10-14 Tage / zu buchen zwischen dem 19/07/21 und dem 14/08/21

Bedingungen //
Residenz /
Wir übernehmen die Kosten für die Unterkunft, Reise und Verpflegung (Verpflegung ist von Anzahl der Teilnehmer abhängig – nach Absprache)
Performance/
Wir zahlen Honorar sowie die Kosten für die Unterkunft und Reise.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung an drenceni@kredance.cz / Im Betreff schreiben Sie bitte PerformanCZe ExchangeD – Residenz oder Performance.

 

ENG //

We are announcing an open call for the artistic residency for professional artists or emerging graduates in the field of the performing arts.

About //
PerformanCZe ExchangeD project is an international supportive exchange program for artists based in the Czech Republic and Germany. We offer space for the residency to support the process of creation or a performing space to present your piece. The purpose of the project is to present professional Czech and German performances in public nontheatrical and theatrical spaces in South Bohemia and Germany.

Who can apply //
The open call is for Czech and German based professional artists and emerging graduates in the field of the new theatre, physical theater, contemporary dance, and new circus.


The place of the residency and the performing space //

CZ / České Budějovice
Performance – VÝMĚNÍK1 or a public space
Residency – VÝMĚNÍK1

DE / Berlin
Performance – ACUD KUNST HAUS  or a public space
Residency – ACUD KUNST HAUS

 

Dates for the residency //
České Budějovice VÝMĚNÍK1  –  10-14 days  any time  between  01/07/21 – 31/07/21
Berlin ACUD KUNST HAUS – 10-14 days  any time between  19/07/21 – 14/08/21

Conditions //
Residence /
We pay for accommodation, travel and per diem (per diem depends on the number of performers – on the individual agreement).
Performance /
We pay the fee, travel, and accommodation.

To apply please send your portfolio to drenceni@kredance.cz / as a subject please write PerformanCZe ExchangeD – residency or performance.