PLAYboyz: Synovial

středa / 20:00 / Pop-up Letiště České Budějovice

Představení vystihující muže, jak vnímají sami sebe a svoje tělo v současnosti.Už od chlapeckého věku hraje v životě mužů zásadní roli jejich tělo. Způsob jak ho vnímají, jaký k němu mají vztah, určuje jejich fyzickou identitu. I přes dar myšlení a řeči jsou emoce a zdraví člověka vyjadřovány skrz jeho tělo a slouží jako hlavní prostředek k sebevyjádření a interakci s okolním světem.

„Synovia“ (synoviální tekutina), je viskózní tekutina produkovaná synoviem, jejímž hlavním účelem je snížit tření chrupavek v kloubu při jeho pohybu a zajistit jeho správnou funkci.

Duo Playboyz spojuje dva umělce – Marka Zelinku (absolvent fyzického divadla a pantomimy AMU) a Martina Talagu (absolvent choreografie AMU).
„Ve středu práce divadelního sdružení [PLAY] boyz stojí lidská bytost. Lidské tělo se vší jeho křehkostí a krásou. Ačkoli jsme si zvolili náročné a mnohdy vážné téma, pracujeme s ním s lehkostí, humorem a vtipem. A nejen tím se snažíme dělat divadlo lidštější.“

Za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.