POHYBOVÉ FRÁZE

Potřebujete své tělo protáhnout, uvolnit či propojit a nechcete statická cvičení, ale plynulý pohyb? Kurz Pohybové fráze vám toto nabídne.

Od září tento kurz bude pokračovat v dlouhodobějším cyklu lekcí. Nyní máte možnost v průběhu jednoho měsíce vyzkoušet, čím vás mohou pohybové fráze obohatit.

UKÁZKOVÁ LEKCE  za 50 Kč ve čtvrtek 26. 5. 2016

UZAVŘENÝ KURZ // 5 lekcí // od 2. června – 30. června 2016 // ČTVRTEK  od 19:00 – 20:00 hod. // cena 500 Kč

Místo: Galerii Dvořák (po eskalátoru do 1. patra, tančíme v prostorách Bude cirkus).

Lektor: Lenka Červená

NUTNÁ REZERVACE MÍSTA na cervena@kredance.cz // 737 580 003

POHYBOVÉ FRÁZE  v bodech:

v jednotlivých pohybech nám jsou podporou vývojové vzorce
vnitřní propojení těla za pomoci neuromuskulárního řetězení (přeorganizování vnitřních struktur těla)
vědomý a plynulý pohyb
protažení, uvolnění těla
prohloubení a zvědomění dechu
zlepšení pohybové paměti
iniciace a sekvence pohybu
Pohybovým celkem směřujeme k uskutečnění pohybového záměru (máme vytyčený pohybový záměr a fáze pohybu (začátek, průběh a konec pohybu)
od září se také zaměříme na různé formy organizující průběh pohybu (akcent – důraz na začátku fráze, uprostřed fráze nebo na konci fráze)

Jak bude lekce probíhat?

Postupně se budete učit jednotlivé subfráze (kroky), které nám vytvoří jeden pohybový celek.
Pohybovou frázi vědomě opakujeme, abychom si pohyby zvnitřnili a mohli jsme tak docílit plynulejšího ztvárnění.
Dech nás bude podporovat při každém pohybu v před, další podporou nám bude země – poslouží k uzemnění nebo k odtlačení.
lekce je zaměřená prakticky. Abychom lépe porozuměli co se v našem těle děje a kam prostřednictvím pohyb. frází směřujeme, řekneme si něco málo i z teorie.

VÝVOJOVÉ VZORCE:

Tělo jako celek funguje nejlépe, pokud jsou naše jednotlivé části těla propojené: centrum s periférií (okrajové části těla), hlava s kostrčí (páteřní propojení těla), horní s dolní polovinou těla, pravá s levou  polovinou těla a diagonální propojení těla. Tyto vzorce vznikají postupně během našeho vývoje, nazýváme je tedy vývojové vzorce. Jak dobře rozvineme a propojíme tyto vzorce závisí na vnějších i vnitřních tendencích, které nás v průběhu života ovlivňují. Často se tedy stává, že nějaký vývojový vzorec nedokončíme jak by bylo třeba, nebo ho úplně přeskočíme a rané vzorce nahrazujeme pohybovými vzorci, které se v průběhu let mohou stát spíše našimi „zlozvyky“. Neefektivní vzorce ale můžeme opět „převzorcovat“ (přeorganizovat tělo).

K „převzorcování“ neefektivních vzorců je zapotřebí:

Uvědomění si negativních (neefektivních) pohybových vzorců.
Začít vědomě pracovat se svým tělem a to jak v běžných každodenních činnostech, tak i prostřednictvím pravidelného pohybu (cvičení), který nám napomůže k přeorganizování vnitřní struktury těla. Pohybové fráze nám toto zprostředkují.
ČEHO DOCÍLÍME? Tělo je v pohybu efektivnější – vynakládá na danou činnost mnohem méně námahy a energie (pohybujeme se ekonomicky), pohybujeme se zdravěji, aktivujeme neuromuskulární řetězení pohybu, které je pro nás cennější, než svalové napětí svalů.

Koho zajímá teorie a aplikace vývoj. vzorců v pohybu a tanci, doporučuji navštívit kurz Základy kreativního tance 1. blok, kde probíráme teorii i praxi do hloubky.

„Naše návykové vzorce zrcadlí kým jsme. Postoj, rytmus chůze, frázování a způsob řeči, obvyklá gestikulace, to vše (a více) vytváří náš osobní portrét… “ (Každý jsme tělem: Studdová, Coxová, str. 101)