Ufftenživot: Keep Calm – rezidenční pobyt Komařice

Od 9. do 19. dubna pořádáme rezidenční pobyt pro duo Ufftenživot – Sáru Arnsteinovou a Jirku Šimka.

KEEP CALM je interdisciplinární inscenační projekt, který pracuje s myšlenkou, že člověk je bytost, jež svoji (kulturní) realitu staví na opakovaných schématech, stereotypech, fikcích, vzorcích a pravidlech. Ty se v průběhu lidských dějin proměňují, nejsou stálé a jednou pro vždy utvořené. Proto to, co teď a tady považujeme za realitu, vybízí ke zpochybňování. Rámcem celého projektu je dialog dvou sól, ve kterých vedle sebe stojí dva paralelní příběhy. Ač oba performeři žijí ve stejné kulturní realitě, nahlíží na ni z odlišných úhlů a žijí v ní vlastní příběhy v mozaice “velkých dějin”. V kritických momentech se jejich příběhové linky ovšem propojují, naráží na sebe a ovlivňují se. Společnou myšlenkovou linkou obou sól je nahlížení na člověka – Homo Sapiens Sapiens – jako na produkt kulturního vývoje a zároveň jako na historického činitele, existující jednotku, která může závratně zasahovat do prostředí kolem sebe, stejně jako do světového dění. Což odpradávna činí a tím se vyvyšuje na vrchol potravinového řetězce, řídí svět a svým konáním se považuje za Boha. To vše je nutně nahlíženo optikou kulturní reality dneška.

Slovní spojení KEEP CALM nese význam odkazující k internetovým memům typu “keepcalm and drink coffee”, ale i k britské propagandě za druhé světové války, kdy se podobnými slogany snažila britská vláda uklidnit občany – “keepcalm and carry on”. Významy jsou ale v porovnání dost jiné. Materiál je dále čerpán z řady inspiračních zdrojů: Tématicky projekt vychází z populárně–vědecké knihy “Sapiens” izraelského historika YuvalaNoahaHarariho a knihy “Ishmael” Daniela Quinna. Tyto hlavní inspirační zdroje jsou filozofickým a inspiračním podkladem pro tvorbu nových autorských příběhů, kostry projektu, scénáře a dalších komponentů budoucí inscenace. Dále je inspirace čerpána z médií, reklamy, a dalších rozličných oborů a disciplín (např. reklama a uvažování v PR oboru a marketingu velmi trefně manipuluje a převrací zmíněné hodnotové normy tak, aby dosáhla svého cíle).

Záměrem této rezidence je především zkoumat, testovat a hledat. Zároveň máme ambici opakovaně prezentovat nasbírané výsledky práce v podobě work in progress uvedení projektu KEEP CALM před plánovanou premiérou v říjnu 2017 (divadlo Alfred ve dvoře).

www.ufftenzivot.cz

Rezidenční pobyt „Keep Calm“ je finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR. Za vyjádřenou podporu děkujeme.